Çingene Büyüsü ile Kalplerini Paramparça Ettim!

Çingene büyüsü

Önemli Not: Çingene büyüsü ile istediğin her insanın kalbine soğukluk ve ayrılık baskısı yapabilirsin, o kişiyi tamamen serseme çevirip sevdiği kadından veya erkekten büsbütün ayırabilirsin. Fakat bunun için uygulamayı nasıl yapacağını bilmek zorundasın, işte tüm detayları ve uygulama şeklini bu yazıda bulacaksın.

Çingene büyüsü birbirlerini seven çiftleri ayırmak üzere uygulanan muazzam etkili bir soğutma büyüsüdür. Çiftlerden birisinin ahlak yapısını ve kişiliğini bozarak tesir eder. Bu bakımdan sancılı ve üzüntü veren ayrılıklara sebebiyet verir.

Çingene büyüsü ile kişiye olumsuz davranışlar yüklenir. Artık sevgili o eski sadık, duyarlı, kibar ve hayat dolu kişi değildir. Büyü çok sevimsiz bir karakterin ortaya çıkmasına neden olur. Bundan ötürü kişiler farkında olmadan birbirlerini “çekilmez ve bir an önce kurtulmak istenen şahıs”lar olarak algılar.

Çingene Büyüsü Sadece Erkeklere mi Yapılır?

Çingene büyüsü hem erkeklere hem de kadınlara uygulanır. Ancak İslam toplumunda Çingene büyüsü sadece erkeklere uygulanmaktadır. Bunun sebebi toplumun ahlak konusunda kadın ile erkeğe farklı biçimde yaklaşım göstermesidir.

Çingene büyüsü etkilediği kişinin ahlaki yapısını ciddi biçimde değiştirmektedir. Kişi zinaya, kumara, içkiye ve şiddete meyletmeye başlar. Bu kötü davranışlar kişinin sevgilisinin gözünde kötü bir karakter haline gelmesini temin eder. Bu tarz davranışlar erkeklerde kısmen hoş görülebilmektedir.

Mesela Orta Doğuda bir erkek, eşini aldatırsa ve bu durum açığa çıkarsa çoğu zaman bu durumun üstü örtülür ve evlilik sürdürülmeye çalışılır. “Erkektir, nefsine yenik düşmüştür.” denilerek “bir seferlik hata” biçiminde bir algı geliştirilir.

Ancak bir kadının bu tarz bir kusur işlemesi durumunda deyim yerindeyse “küçük bir kıyamet” kopar. Böyle bir davranışı görülen kadınlar çoğu zaman kendi yakınları tarafından çok büyük cezalara çarptırılmaktadır.

İşte bu tür nedenlerle Çingene büyüsü sadece erkeklere yönelik yapılmaktadır. Çünkü hiçbir medyum bu büyünün kadınların başına getireceği büyük risklerin sorumluluğunu almak istememektedir.

Çingene Büyüsünün Çingene Halkıyla Hiçbir İlgisi Yoktur

Bu büyü ilk dönemlerde gezgin medyumlar vasıtasıyla yapıldığı için sadece basit bir benzerlik ilişkisi kurularak “Çingene büyüsü” ismini almıştır. Yoksa büyünün Çingene toplumu ile  bir alakası yoktur. Zaten Çingene büyüsü tabiri de son 200 yıldır kullanılan bir terimdir.

Eski el yazması kitaplarda Çingene büyüsü için “sihri haslet” tabiri kullanılmaktadır. Haslet kelimesi “huy, davranış” anlamlarına gelmektedir. Yani bu uygulama aslında hasletleri değiştiren, insanların karakter yapısına olumsuz yönde zarar veren tılsım anlamında kullanılmıştır.

Çingene Büyüsü Nasıl Yapılır? En Detaylı Anlatım

Çingene büyüsü, büyülenecek kişin kullandığı herhangi bir eşya ile yapılmaktadır. Daha doğrusu büyülenecek şahsın bir eşyası çalınır ve bütün büyü ritüelleri bu eşya üzerine yapılır.

Büyünün mantığı, gizlice alınmış bu eşyanın temel işlevlerini bozarak eşyanın sahibinin de kişiliğini bozmaktır.

Mesela kişinin ayakkabıları alınarak bağcıkların düzeni bozdurulur, kişinin çakısı alınarak keski bölümü ile sap bölümü birbirinden ayrılır veya kişinin kullandığı sigara paketi alınarak tersyüz edilir ve bu pakette delikler açılır. Yani büyü eşyası olarak kişinin bir eşyası seçilir ve eşyaya yeni bir biçim verilerek eşyanın sahibi olan şahsın da karakterine müdahale edilir.

İlgili Yazı: Aşk Büyüsü Yapacakların Çok Dikkatli Olması Şart!

Öyleyse ilk uygulama ile başlayalım:

1- İlk Uygulamada Çingene Büyüsü için Kişinin Malzemesine Okunan Sözler Şöyledir

Şimdi başka bir insandan soğutmak ve ayırmak istediğin kişiye ait olan bir malzemeyi temin et. Örneğin sigara paketini aldığını varsayıyoruz. Bu malzemeyi aldıktan sonra bu malzemede dilediğin şekilde bir değişiklik yap. Bu değişiklik herhangi bir şekilde olabilir, yeter ki eski halinden bambaşka bir hale gelsin.

Ardından şu sözleri o malzemenin üzerine oku ve bunu yalnız kaldığın bir zamanda yap, çevrende başka insanlar ve onların müdahalesi olmasın:

  • “Bir nafile uğraştır, büyüye karşı koymak, tüm gözleri kamaştır, gözler ki çakmak çakmak, bir kement at boynuna, onu eyle mahlukat, bir seferlik kin çıksın, gerisin geri gitsin, cemadat ve nebatat. Bir habbe irfan gerek bu manayı bilmeye, kimin haddine gerek, bu tılsımı delmeye! Bir haslet değişecek, yol yok ve çözüm muhal, kıyamete kadar da devam edecek bu hal. Bir ceste boşanacak ve bir şule yanacak, her yerden akın akın meşale dayanacak, bu yanıştan kurtulan ne hanedir ne bucak!”

Bu sözleri okuduktan sonra, üzerinde değişiklik yaptığın sigara paketini (ya da artık o kişinin hangi malzemesini aldıysan onu) güçlü ve gür bir ateş içinde yak ve yanışını 1 dakika boyunca izle.

Eğer yanmaya dayanıklı bir malzemesini aldıysan, yine gür ateşte belli bir süre kalmasını bekle ve böylelikle birini çingene büyüsü uygulamasını bitir.

Evet, herhangi bir malzemesini alıp ardından da üzerine tılsımlı sözler okuduğun ve sonrasında yaktığın o malzeme neticesinde güçlü bir ayırma büyüsü yapmış olacak ve neticelerini kısa sürede göreceksin.

Yalnız yukarıda yer alan çingene büyüsü sözlerine hassasiyetle yaklaşıp bu sözcükleri düzgün bir şekilde okumaya çalışmalısın, aksi takdirde büyü etkisini göstermez ve sana gerisin geri döner. Yani zarar verip pişman olmana neden olur.

Çingene büyüsü

2- İkinci Uygulamada Çingene Büyüsü Daha Güçlü Etki Gösterir

Çingene büyüsü eski kaynaklarda geçen bir tılsım olduğu için farklı bir anlatımı daha bulunmaktadır. Daha doğrusu bu büyüyü uygulayan kişiler, 2 farklı şekilde uygulayıp her ikisinden de belli sonuçlar elde etmişlerdir.

Ne var ki bu ikinci uygulamanın daha güçlü olduğu, daha kısa sürede etki gösterdiği, daha yırtıcı ve kalıcı sonuçlar doğurduğu üzerinde durulur.

İkinci uygulama için şunları yapmalısın:

Evvela kendisini soğutmak ve ayırmak istediğin kişinin herhangi bir malzemesini temin ederek üzerinde ufak bir değişiklik yapmalı ve sonra aşağıdaki sözleri okumalısın.

Çingene Büyüsünde Okunan “Yır”lar

Çingene büyüsünden bahseden eski el yazması kitaplarda büyünün uygulanışı sırasında bazı “yır”ların okunduğundan bahsedilmektedir. Yır aslında Eski Türkçede “şarkı” anlamına gelmektedir. Bu büyüde yır ile kast edilen şey ise büyünün tılsımlı sözcükleridir.

Çingene büyüsünde büyü eşyası üzerine okunan sözcükler büyünün en önemli unsurunu oluşturmaktadır. Bu sözlerin orijinali Aramicedir ve ezgili bir şekilde okunmaktadır. Fakat her toplum kendi diline uyarlayarak okumuş ve bu şekilde çingene büyüsü yapmıştır. İşte bu sözler şunlardır:

  • “Bir arzuya ram olan, uykuya menam olan, yemeğe taam olan ve nimete nan olan, her kaygıdan kurtulur, her badireden geçer. Çünkü o ekâbirdir ve dert görmüş bir pirdir, altın yakut safirdir, bu işlerin encamı, nihayette kabirdir. Cüda etmek istedin, ateşi körükledin, bu tılsıma bel verdin ve beni destekledin. Öyle ise Çingene büyüsü ile gel ki, bahtını ve şansını bir kerre olsun del ki, şu mezbele kurusun, bu mesele durulsun, bu kadim tılsım ile onun derunu solsun.”

Bu sözlerden sonra yine gür ateşte o malzemeyi yakarak 1 dakika boyunca yanışını izle ve bu şekilde uygulamayı tamamla. Sonrasında hiçbir girişimde bulunmana ve farklı bir şey yapmana gerek kalmayacak, çünkü büyü, sihrini ortaya çıkarıp o insanın karakterinde ciddi hasarlar meydana getirmeye başlayacaktır.

Normalde bu sözleri ve sözlerin ezgisini üstat denilen medyumlar, yetişmekte olan çıraklara öğretmektedir. Büyük bir gizlilik içinde genç kuşaklara aktarılan bu sözlere ciddi kaynaklar dışında herhangi bir yazılı kaynakta ulaşmak mümkün değildir.

Çingene Büyüsünün Tutma Aşaması

Çingene büyüsünde alınan ve üzerinde değişiklikler yapılan büyü eşyası gür bir ateşte yakılır. Bu aşamadan sonra artık büyü tutmuştur.

Büyüye maruz kalan kişinin iradesi işleyemez hale gelmekte ve kişi peş peşe olumsuz davranışlar sergilemeye başlamaktadır. Normal şartlarda asla yapılmayacak pek çok olumsuz davranış kişi tarafından bizzat yapılmaktadır. Büyü en fazla sevilen kişiyi etkilemektedir. Çünkü kişinin sevgilisi hakkındaki olumlu imaj kısa sürede yıkılmakta ve yerini çok olumsuz bir algıya bırakmaktadır.

Çingene Büyüsü Nasıl Bozulur?

Çingene büyüsü birbirini çok seven sevgilileri, karı-kocaları kısa sürede ayırmaktadır. Bunu yaparken de kişilerin itibarını düşürmektedir. Kişinin ahlak yapısını bozarak ona hatalar yaptırdığı için aslında kişileri ayırmakla yetinmemekte onların bütün yaşamlarına da yön vermektedir.

Bu kötü tesirlerinden dolayı Çingene büyüsünün nasıl bozdurulacağı büyük önem kazanmıştır.

Çingene Büyüsü Üç Farklı Yolla Bozulmaktadır

Büyü yine büyü yapılarak bozdurulmaktadır. Bu metotta kişinin başka bir eşyası alınır ve gür bir ateşte tılsımlı sözcükler eşliğinde yakılır. Bu metoda “arkaik yolla büyü bozma uygulaması” adı verilir.

Çingene büyüsünün yapılışının üzerinden 6 gün geçmeden kişinin başına çok büyük bir olay gelirse  büyü kendiliğinden bozulur. Kazalar, doğal afetler, kavgalar ve şiddetli hastalıklar büyünün icra edildiği ilk 6 gün içinde gerçekleşirlerse büyü tutmaz yani tesirsiz kalır.

Çingene büyüsünün en etkili ve en güvenilir bozdurulma yolu ise Kuran-ı Kerim’in bazı sureleri ile büyüyü hükümsüz kılma çabasıdır. Alemlere rahmet ve şifa olan Kuran ile çok önemli neticeler alınabilmektedir.

Özellikle Felak, Nas, Rahman ve Tarık sureleri çok etkili büyü bozma duası olarak okunabilecek surelerdir. Büyüye maruz kalan kişilerin yakınları da bu sureleri okumak marifetiyle büyüyü bozabilirler. Yani büyü bozma duaları vekaleten de okunabilmektedir.

Content missing

 

Çingene Büyüsü ile Kalplerini Paramparça Ettim!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön