Boşanmak İçin Dua 8 Esma ile Okunur

Boşanmak için dua

Müminlerin sıkça başvurdukları boşanmak için dua 8 esma ile 2 ayetten oluşur. Bu tesirli dua bitme noktasına gelen evliliklerin kolayca son bulmasını temin eder. Böylece mümin kadın ve erkeklerin sıkıntılı giden evlilikten kurtulmasına ve yeni bir yaşam kurmasına vesile olur.

Bu yazımızda boşanmak için dua sözleri ile okunma adabı hakkında önemli bilgiler verilecektir. Ayrıca Peygamber Efendimizin boşanma konusundaki görüşleri de aktarılacaktır.

İşte İslami açıdan boşanma kavramı ve boşanmak için dua sözleri hakkında bilinmesi gereken her şey:

Boşanmak için dua etmek günah mı?

Hayır, bir müminin boşanmak için dua etmesi günah değildir. Boşanma İslam’da var olan bir ruhsattır. Mutsuz giden bir evliliğin bitirilmesi hususunda dinimiz müminlere kolaylık sunmaktadır.

İşte bu itibarla bir müminin boşanmak istemesi günah veya ayıp değildir. Bir insanın özel yaşamda tercih edebileceği normal bir davranıştır. Ancak boşanma hususunda aceleci karar vermemek ve mümkün mertebe evliliği kurtarmaya gayret etmek gerekir. 

Peygamber Efendimiz ve büyük alimler öncelikle evlilikteki sorunların giderilmesi için gayret göstermeyi tavsiye etmektedir. Ancak bütün çabalar sonuçsuz kaldığında ve evlilik yaşamı kişiler için bir mutsuzluk kaynağı haline geldiğinde boşanmak meşru bir seçim olur.

Boşanmak için dua

Peygamber Efendimize başvuran Cemile adlı kadın sahabe

İslami uygulamalarda herhangi bir konuda örnek alınacak en önemli şahsiyet Peygamber Efendimizdir. Hz Muhammed’in tutum ve uygulamaları bir müminin nasıl yaşaması gerektiği konusunda yol göstericidir. Kocasından boşanmak isteyen Cemile adlı kadın sahabenin Peygamber Efendimizle diyaloğu bu açıdan büyük önem taşır.

Sahih kaynaklarda anlatıldığına göre Cemile adlı sahabe bir gün Peygamber Efendimize gelir ve kocası ile anlaşamadığını söyler. Boşanmanın kendisi için daha hayırlı olacağını ifade eder. Hz Muhammed ona evliliğin ne kadar önemli olduğu hususunda bazı tavsiyelerde bulunur. Ancak kadın, isteğini ikinci kez yeniler ve boşanmada kararlı olduğunu söyler.

Peygamber Efendimiz kadının kocası ile konuşur. Koca kendisini sevmeyen bir kadınla evliliğe devam etmeyi zaten istemez ve boşanma kararını kabul eder. Ancak karı koca arasında mal bölüşümü konusunda bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkar. Peygamber Efendimiz bu konuda hakem olur ve ikisinin de zarara uğramayacağı güzel bir anlaşma ortaya koyar. Karı koca bu anlaşmaya razı olur ve sıkıntısız şekilde boşanır.

Bu olay bize İslam’da boşanmanın ta Asr-ı Saadet döneminden beri izin verilen bir tercih olduğunu göstermektedir.

boşanmak için dua

Dua okuyacak kişiler için 2 önemli uyarı

Dua sözleri hakkında bilgi veren büyük alimler müminlerin dikkat etmeleri gereken önemli noktaları şöyle sıralamışlardır:

Dua sözleri başkasının yerine vekaleten okunamaz

Dilek ve hacet dualarının büyük bir kısmı başkasının yerine okunabilir. Anne babalar, karı kocalar veya kardeşler birbirleri için dilek duaları okuyabilirler. Ancak boşanmak için dua bizzat kişi tarafından okunmalıdır.

Duanın sakin bir ruh haliyle okunması

Özel hayatta sorun yaşayan eşler genellikle boşanmak için dua sözlerini hırsla ve öfke ile okurlar. Bu kesinlikle yanlış bir tutumdur. Kişi, eşiyle çeşitli sorunlar yaşamış olabilir hatta ona karşı öfkeli de olabilir. Ancak dua okuduğunda yüce Rabbine yönelmiştir ve ona seslenmektedir. Bu nedenle saygılı ve sakin bir şekilde dua okumaya gayret göstermelidir.

Dua hem karşı tarafı hem de dua okuyan kişiyi etkiler

Boşanma meselesi çift taraflı bir süreçtir. Yani hem kadını hem de erkeği etkiler. Kişi eşinden ne kadar rahatsız olursa olsun boşanma aşamasına geldiğinde büyük sıkıntılar yaşar. Çünkü boşanma meselesi dışarıdan bakıldığında basit bir olay gibi görünmesine rağmen oldukça zorlu geçer. Bu yüzden de boşanacak kadın ile erkeğin bu sürece hazırlıklı olması büyük önem taşımaktadır.

Boşanmak için dua okumak hem karşıdaki kişiyi hem de dua okuyan kişiyi etkilemektedir. Hatta kadın ile erkeğin boşanmasına engel olan üçüncü taraf insanlara da tesir etmektedir.

Kendisine yönelik dua okunan kişi Allah’ın izni ile kolayca boşanmaya ikna olur. Mal paylaşımı, nafaka ve çocukların velayeti gibi konularda hiçbir sorun çıkarmaz. Boşanmanın rahat bir şekilde neticelenmesi için işbirliği yapar.

Duada geçen kutsi sözlerin yüzü suyu hürmetine dua eden kişide de ciddi değişiklikler olur. El açan mümin hem ruhen hem de zihnen boşanmaya hazır hale gelir. Boşanma gerçekleştiğinde kendisini boşlukta hissetmez ve yaşamına kaldığı yerden devam eder.

Bu tesirli duanın bir diğer mucizevi yönü ise kadın ile erkeğin çevresindeki diğer insanları da boşanmaya ikna etmesidir. Bilindiği üzere bizim kültürümüzde çiftlerin boşanma sürecinde sıkıntı yaşamalarının en büyük sebebi yakınlarıdır. Çünkü bizim kültürümüzde boşanma hoş karşılanmaz ve toplumda bu karara karşı ciddi bir direnç vardır. Ancak bu dua sayesinde akrabaların ve arkadaşların olaya bakışları tamamen değişir ve boşanmayı “normal bir tercih” olarak görmeye başlarlar.

boşanmak için dua

Boşanmak için dua sözleri

Duanın sözleri bir terkip halinde oluşturulmuştur. Duada 8 adet esma ve 2 ayeti kerime okunur. Dua dört aşamada yapılmaktadır. Her aşamada iki esmaya hitap edilir ve iki ayeti kerime okunur. Ancak esmalar her aşamada değişmesine rağmen ayetler her aşamada aynen tekrar edilir. Esmalara hitap edilirken Türkçe niyet sözleri ile Arapça esmalar iç içe okunur.

İfade edilen bu teşkil sırasına göre boşanmak için dua sözleri tam olarak şöyledir:

Birinci aşamada duaya besmeleyi şerif ile başlanır ve ardından iki esmaya şu şekilde hitap edilir:

Ya Ahkemü’l hâkimîn, Sen hüküm verenlerin en adilisin, benim hakkımda da adaletle hüküm ver.

Ya Ahsenü’l hâlikîn sen yarattığın her şeyi en güzel şekilde yaratansın, bana da yarattığın şeylerin güzelini ve hayırlısını nasip et.

Esmalara hitap edildikten sonra şu iki ayet peş peşe okunur:

Ya eyyuhen nebiyyu kul li ezvacike in kuntunne turidnel hayated dunya ve ziyneteha fe tealeyne umetti’kunne ve userrihkunne serahan cemila.

Ve in azemut talaka fe innallahe semiun alim.

Bu iki ayeti kerime duanın temelini oluşturur ve her aşamada aynen tekrar edilir.

İkinci aşamada ise şu iki esma ile yüce Allah’a hitap edilir:

Ya Esra’u mekren, Sen hile ile tuzak kuranların hilelerini boşa çıkarırsın, benim hakkımda kurulan tuzakları da boşa çıkar.

Ya Esra’u’l hâsibîn, Sen hesap soranların en hızlısısın, benim hakkımda da hükmünü tehir etme ve beni bu sıkıntıdan bir an önce kurtar.

Ardından bir önceki aşamada okunan iki ayeti kerime aynen tekrar edilir.

Duanın üçüncü aşamasında şu iki esmaya hitap edilir:

Ya Hayru’l fâsılîn, Sen haklı ile haksızı adaletle ayırt edersin. Beni içinde bulunduğum bu durumda da haklıya ve haksıza hükmünü icra et.

Hayru’l fâtihîn, Sen müminler hakkında hayırlı kapılar açarsın. Benim için de hayırlı kapılar nasip et.

Bu hitap sözlerinden sonra önceki aşamalarda okunan iki ayeti kerime yine tekrar edilir ve duanın üçüncü aşaması da tamamlanmış olur.

Dördüncü aşamada şu iki esmaya hitap edilir:

Ya Zû fadlin ale’l âlemîn, Sen alemlere nimet verensin. Bana da nimetlerinden bolca ihsan et.

Ya Zû fadlin ale’n nâs, Sen insanlara her şeyin en güzelinden ikram edersin. Bana da yeni bir yaşam nasip et.

Hitabın ardından önceki aşamalarda tekrar edilen iki ayeti kerime okunur ve dua bitirilir. Büyük alimler duanın gece vakitlerinde okunmasının daha müessir (etkili) olacağını ifade etmektedir. Ayrıca dua sözlerine üç gece devam etmek de inşallah duanın icabet görmesinde etkili olacaktır.

Content missing

Boşanmak İçin Dua 8 Esma ile Okunur

Boşanmak İçin Dua 8 Esma ile Okunur” için bir görüş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön